על ילדים ופוליאמוריה

השחקן יובל גטרויר עובד בשלוש השנים האחרונות כגנן בגן ילדים, ויוצר סרטונים בהשראת ילדי הגן.