על תופעת העדר

מרבית האנשים מתקשים לעמוד בלחץ חברתי ונוטים לאמץ את דפוסי ההתנהגות של הסובבים אותם. מתיחת מעלית קלאסית מתוך תוכנית המצלמה הנסתרת "קנדיד קאמרה".