בת הים הכשרה מבקשת ממך לא לאכול גפילטע פיש

"גפילטע פיש" - גירסת יידיש לשיר "בתוך הים" מתוך סרט האנימציה של דיסני "בת הים הקטנה".