חובה קדושה לצפות!

הקמפיין נגד סמארטפונים - עכשיו סרטון ביידיש.