נודיזם מהפכני

פורסם במקור באתר אחדות

ישנם אלו המחשיבים נודיזם כ"סוג של ספורט שבו אינדיבידואלים מתפשטים ביחד בשביל להשתזף באור השמש או בשביל לטבול בים" (ד"ר טולסו). השקפה זו יוצאת מנקודת מבט טיפולית בלבדניתן להחשיב נודיזם באופן שרואים אותו הג'ימנסטים (ג'ימנוס משמעו ביוונית עירום), כפרקטיקה שמחזירה את האדם למצב שבו נמצא בגן עדןמצב פרימיטיבי ו"טבעיהמלא בתמימותבניגוד לשתי תפישות אלהישנה אחת שלישיתזו שאנו מחזיקים בהנודיזםבין אם זה הקולקטיבי ובין אם זה האינדיבידואליהוא בין האמצעים החזקים לשחרורבשבילנו זהו משהו שונה לגמרי מאשר תרגיל לכושר גופני או חזרה למצב הטבעיבשבילנונודיזם הוא דרישה מהפכנית.

הנודיזם מהפכני מכיוון שלוש חזיתותתמיכה נפשיתמחאה ושחרור.

תמיכה נפשית: להצדיק את היכולת לחיות בעירוםלהתפשטלהסתובב בעירוםלהיפגש עם נודיסטים,ללא שום דאגה אחרת בזמן שעירומיםאף לא לטמפרטורהכל זה מאשר את הזכות המוחלטת של היחיד/ה על גופו/הזוהי הכרזה על אדישות כלפי מוסכמותמסורותמצוות דתיות שלעיתים קרובות מונעות מהאנשים להציג את גופם כפי שהם מוצאים לנכוןדרישת הנודיסטיםכנגד המוסדות הדתיים והחברתיים אשר משתמשים ומנצלים את הגוף האנושי ומכפיפים אותו לרצון השליט או הכומר (או הרב), היא אחד הביטויים העמוקים והמודעים ביותר לחירות האינדיבידואל.

מחאה: להצדיק את החופש להיות עירום כאקט של מחאהמחאה כנגד דוגמותחוקים ומסורות שמבססים היררכיה בין חלקי גוףחוקים הטוענים שחשיפת הפניםהידייםהזרועות או הגרון היא מעשה מכובד ומוסרימוסרי יותר לעומת חשיפת האחורייםהחזההבטן או אזור החלצייםזוהי מחאה כלפי חלוקה של איברי גוף שונים לאציליים ולנחותיםהאףלדוגמהנחשב כאציליוהפין נחשב כנחותזוהי מחאה כנגד כל התערבותחוקית או מכל סוג אחרשמכתיבה לנו ללבוש בגדים מאחר שהמעשה מרצה את האחריםלעומת זאתאם זהו רצונםלנו לא אכפת כלל שהללו לא יהיו עירומים.

שחרור: שחרור מלבישת בגדיםאו ליתר דיוקמן הכבילה שבלבישת תחפושת אשר לעולם לא תהווה דבר מלבד הסוואה לגוףתחפושת שמחשיבה את מה שמכסה את הגוף כחשוב יותר מאשר הגוף עצמוזה שטיפוחו הוא שחשובשחרור מאחד הרעיונות המרכזיים שעליהם הרעיונות של "מותר", "אסור", "טובו"רעמבוססיםשחרור מגנדרנותשחרור מקונפורמיזם של תקן מלאכותי אשר מחזק את ההבדלים בין המעמדות.

הבה נדמיין את הקציןאת הרבאת השגריראת האקדמאיאת הסוהר – עירומיםמה יישאר מיוקרתםמסמכותםהשליטים יודעים זאת היטבוזוהי אחת הסיבות אפוא לעוינותם כלפי נודיזם.

שחרור מרעיון הצניעותשכל מהותו היא "בושה בגופך".

שחרור מהאובססיה סביב "מעשים מגונים", שכרגע נחשבים כהצגה של איברים אשר הצביעות החברתית דורשת שנכסה – חירות מהריסון והשליטה העצמית שנדרשים עקב דוגמות אלו.

נמשיך הלאהאנו טועניםמנקודת המבט החברתיתשהפרקטיקה של עירום משותף היא מרכיב בחברות מוצלחת יותרהנתונה פחות לצרות אופקים.

לא ניתן להכחיש שבשבילנו חבר/ה קרוב/ה יותראינטימי/ת יותראמין/ה יותרהוא/יא אחד/ת שמגלה עצמו/ה בפנינולא רק בלי שום אינטרסים אינטלקטואליים או מוסרייםאלא גם בלי להסתיר את גופו/ה.

מבקרי הנודיזם השמרניםהן מהמדינה והן מהדת – מניחים שראיית עירום והמפגש הקבוע בין נודיסטים ממינים שונים מעוררים את החשק המיניזה לא תמיד נכוןלמרות זאתבניגוד לטענות מרבית הג'ימניסטיםאיננו מכחישים זאתאך אנו מחזיקים בדעה שהעוררות המינית הבאה לידי ביטוי אצל נודיסטים היא טהורהטבעית ואינסטינקטיביתלא ניתן להשוותה עם ההתרגשות המלאכותית של העירום החלקישל הבגדים החושפנייםשל שלל תחבולות האיפור שבהן משתמשים הלבושיםהלבושים למחצה או הלבושים בקושי בסביבה אשר בה אנחנו חיים.

להגיב

*

אתר זה משתמש ב- Akismet להפחתת דואר זבל.

he_ILHebrew