האשה שלי היא לא ליידי

המשוררת מיטל נסים מקריאה את השיר "האישה שלי היא לא ליידי" של המשוררת האמריקאית פאט פארקר. תרגום מאנגלית: יעל חזן.

האישה שלי היא לא ליידי / פאט פארקר

הָאִשָה שֶׁלִי הִיא לֹא לֵ יְ די
הִיא לֹא מְרַּחֶׁפֶׁת לְתוֹךְ חֶׁדֶׁר –
הִיא נִכְנֶׁסֶׁת וְנוֹכְחוּתָהּ מֻרְגֶּׁשֶׁת.
הִיא לֹא מְצַּמְצֶׁמֶׁת אֶׁת עַּצְמָהּ –
הִיא תוֹפֶׁסֶׁת אֶׁת הַּמָקוֹם כֻּלוֹ .
הִיא לֹא מִתְכַּּבֶּׁדֶׁת בָּ אֲרוּחוֹת –
הִיא אוֹכֶׁ לֶׁת עַּד שֹ בַּע. –
הָאִשָה שֶׁלִי הִיא לֹא לֵ יְ די –
הִיא מֻכֶּׁרֶׁת כְּאַחַּת
שֶׁמְדַּבֶּׁרֶׁת בְּקוֹל רָם,
שֶׁמְחַּטֶׁ טֶׁת בָּאַף,
שֶׁנִתְקֶׁלֶׁת בַּּמִדְרָכָה,
שֶׁמְקַּלֶׁלֶׁת אֶׁת הַּחֲתוּלִים שֶׁלָהּ,
שֶׁמְקַּלֶׁלֶׁת אוֹתִי,
שֶׁצוֹעֶׁקֶׁת גָּסֻּ יוֹת לְעֵ בֶׁר גְּבָרִים,
שֶׁצוֹבַּעַּת חֲדָרִים,
שֶׁמְתַּקֶׁנֶׁת בָּתִים,
שֶׁסּוֹחֶׁבֶׁת אַּשְפָה,
שֶׁמְשַּחֶׁקֶׁת כַּּדוּרְסַּל
וְעוֹד הַּרְבֵּה דְבָרִים שֶׁהֵם לֹא יָאִים לְלֵ יְ די.
הָאִשָה שֶׁלִי הִיא בְּהֶׁחְלֵט לֹא לֵ יְ די
שֶׁזֶׁה סַּ בָּ בָּ ה בְּעֵינַּי,
לָמָה אֲ נִי לֹא גֶּׁ 'נְטְלְמֶׁ ן.

מתוך האנתולוגיה הזמנית לשירה שחורה כושילאמאשלהם

אוהבים? תרמו להכל שקרים

[give_form id="54445"]עוד באותו עניין...

להגיב

*

אתר זה משתמש ב- Akismet להפחתת דואר זבל.

he_ILHebrew